Witamy na stronie internetowej naszej firmy.Od lat zajmujemy si? wszelkiego rodzaju us?ugami zwi?zanymi z holowaniem, pomoc? drogow? i napraw? pojazdw. Poniewa? naszym priorytetem od samego pocz?tku by? pe?en profesjonalizm, mo?emy pochwali? si? szerokim gronem zadowolonych klientw. Nasze us?ugi oferujemy na terenie powiatu radomszcza?skiego, piotrkowskiego, opoczy?skiego, be?chatowskiego i okolicach.

Oferujemy Pa?stwu przede wszystkimprofesjonalne holowanie. Firma Hol - Trans dysponuje bogatym zapleczem maszynowym, na ktre sk?adaj? si? mi?dzy innymi nowoczesne holowniki. Umo?liwiaj? nam one szybkie i sprawne odholowanie rozmaitych typw samochodw. Nasi pracownicy za ka?dym razem odpowiednio zabezpieczaj? przewo?one samochody, co jest szczeglnie wa?ne w przypadku pojazdw mocno uszkodzonych na przyk?ad w wypadkach.

Nasze us?ugi, czylipomoc drogowa, naprawa samochodw, mobilny serwis opon i holowanie, s? dost?pne dla klientw przez 24 godziny na dob?, siedem dni w tygodniu.

Nasze telefony s? zawsze do Pa?stwa dyspozycji wystarczy wezwa? holownik, a reszt? zajmie si? nasz wykwalifikowany personel.

Drug? form? dzia?alno?ci firmy Hol - Trans jest pomoc na miejscu zdarzenia. Je?li zabrak?o Pa?stwu paliwa albo uszkodzeniu uleg?a ktra? z opon, ch?tnie s?u?ymy pomoc?. Czas oczekiwania na naszego mechanika jest naprawd? krtki, dlatego tak wiele osb korzysta na co dzie? z naszych us?ug. Wykonujemy tak?e drobne naprawy na drodze, wi?c niekiedy nie jest konieczne nawet odstawienie samochodu do warsztatu.Profesjonalna pomoc drogowa, ktr? ?wiadczymy, jest niezwykle potrzebna przy stale rosn?cym nat??eniu ruchu. W naszej ofercie posiadamy rwnie? mobilny serwis opon, dzi?ki ktremu doje?d?amy do ka?dego klienta gdy ten z?apie gum?. Codziennie pomagamy wielu osobom, a tak?e minimalizujemy niedogodno?ci zwi?zane z awari? samochodu. Oferujemy naprawd?konkurencyjne ceny, co sprawia, ?e klienci polecaj? nas swym znajomym, a tak?e sami w razie potrzeby wybieraj? nasz numer.

Zapraszamy Pa?stwa do skorzystania z naszej oferty, gwarantujemy pe?ne zadowolenie ze ?wiadczonych przez nasz? firm? us?ug. Zawsze podchodzimy indywidualnie do ka?dego klienta, poniewa? najwa?niejsza jest jego wygoda.

Firma Hol-Trans wsp?pracuje z Komend? Wojewdzk? Policji w ?odzi dla Garnizonu KPP Radomsko, KMP Piotrkw Trybunalski.

 
Joomla 1.5 themes free

WEZWIJ POMOC

tel. kom. 667 112 112

Niechcice ul. Szkolna 6

97-340 Rozprza

AUTO ZAST?PCZE

Zamw u nas auto zast?pcze

667 112 112